Kwaliteit en Certificering

Als onderdeel van onze missie staat kwaliteit bij Permanento hoog in het vaandel. Benodigde middelen zijn of worden aangeschaft om te voldoen aan de eisen en wensen van klanten. Medewerkers worden actief betrokken bij de kwaliteitsaspecten van de klant. Gerichte training wordt uitgevoerd op specifieke klanteisen en wensen. De operationele kwaliteit wordt uitgevoerd binnen de processen. Machineoperators zijn continu alert op kwaliteit en een toegewijde medewerker kwaliteit voert de voorgeschreven metingen uit. Bij afwijkingen of statistisch verloop van maatvoering richting de uiterste tolerantie wordt direct ingegrepen.

Voor het opzetten, aanpassen en onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt gebruik gemaakt van externe deskundigheid.

ISO 9001:2015
Permanento Nederland beschikt over dit certificaat afgegeven door SGS. 

ISO 13485:2016
Voor het jaar 2022 staat gepland om deze ISO-norm voor medische hulpmiddelen te behalen. Hiermee wordt het functioneren van de organisatie naar een hoger plan getild door uitgebreidere documentatie en registratie van uitgevoerde activiteiten, training van medewerkers en validatie van de van toepassing zijnde (technische) hulpmiddelen en processen. SGS zal hierbij ook in de arm worden genomen om het certificatieproces hiervan uit te voeren.

Specifieke kwaliteitseisen en wensen
Gezien de grote diversiteit aan klanten die onze onderneming sinds de oprichting heeft mogen bedienen hebben we veel ervaring opgedaan in het realiseren van specifieke klantwensen. Immers, ieder product vraagt zijn eigen aanpak op het gebied van kwaliteitsaspecten.

Mede daarom wordt er voor ieder product(groep) met de klant een kwaliteitsplan opgesteld waarin alle relevante kwaliteitsissues zijn vastgelegd.