Cleanroom productie

In het algemeen is er een steeds groter wordend bewustzijn op het gebied van reinheid van producten en productietechnieken. Daarnaast richt de industrie zich steeds meer op het optimaal beheersen van productieprocessen. Er wordt meer en meer getracht te voorkomen dat technische componenten de oorzaak zijn van vervuiling in processen en systemen. Vervuiling kan onder andere ontstaan door in de lucht zwevende deeltjes, die veelal voor het oog onzichtbaar zijn. Het voorkomen van dit type vervuiling is met name van belang in de farmaceutische, halfgeleider- en voedingsmiddelenindustrie.

Permanento heeft al vroeg ingezien dat het belangrijk is om de verschillende takken van industrie te ondersteunen om het contaminatieniveau van deeltjes en/of micro-organismen beneden een gespecificeerde grenswaarde te houden. De definitie van deze grenswaarden is vastgelegd in diverse internationale richtlijnen en standaarden. Permanento heeft al in 2003 haar eerste cleanroom in gebruik genomen. In onze huidige cleanroom vindt de productie plaats volgens DIN EN ISO 14644-1. Onze cleanroom is overeenkomstig ISO-klasse 7 tot en met ISO-klasse 9.

Onze productie is ingericht om u optimaal te ondersteunen en we kunnen de cleanroom klasse op uw producten afstemmen.